Studiedoelen

Na de bijeenkomsten, het doornemen van de vijf modules en het maken van de opdrachten, heeft u stap voor stap de publicatie ‘Wijzer met erfgoededucatie’ bestudeerd.

Na het volgen van de training bent u in staat erfgoededucatie van goede kwaliteit een vaste plaats te geven binnen uw school of erfgoedinstelling. Hiermee geeft u invulling aan de culturele competenties met een focus op uw eigen praktijk.

Bij iedere module leest u aan welke specifieke kennis, vaardigheden en attituden u werkt.

Advertenties