Nog even dit

Een uitstapje naar erfgoededucatie in het buitenland (Engeland en Vlaanderen).

Engeland
Engeland heeft een lange traditie op het gebied van erfgoed en onderwijs. Scholen en musea hebben daardoor veel ervaring met erfgoedonderwijs.

Bekijk de video ‘Building Conservation Education’ van English Heritage. De link onder het filmpje opent een tekstbestand met de vertaling in het Nederlands.

Tekst Nederlandse vertaling

Vlaanderen
De ontwikkelingen in het vakgebied in Vlaanderen zijn inspirerend! De Vlamingen geven extra aandacht aan omgevingsonderwijs. En aan erfgoed in relatie met beeld, muziek, drama, beweging en media. Ze noemen dat ‘de muzische domeinen’. Leerlingen krijgen hiermee een manier aangereikt om hun ervaringen uit te drukken en te interpreteren. Door te associëren kunnen ze nieuwe kennis koppelen en relateren aan bestaande kennis. De creatieve verwerking zorgt ervoor dat ze hun kennis en ervaringen beter onthouden.

Het artikel van Matthias Lefebvre, lector Nederlands en Muzische grondhouding aan Hogeschool VIVES Tielt laat u kennismaken met erfgoed en omgevingsonderwijs.

Artikel Als straten gaan praten

Advertenties