En met elkaar!

In erfgoededucatie is de samenwerking tussen instellingen en scholen ontzettend belangrijk. Het verzamelen, bewaren, beheren en toegankelijk maken van het erfgoed gebeurt in de erfgoedinstelling. En lessen over dit erfgoed aan de nieuwe generatie vinden plaats op school. In die samenwerking en ontmoeting vindt educatie plaats. Je hebt elkaar nodig. Maar wat heb je nodig? Wat wil je van de ander weten?

Bekijk de checklist hieronder. Hierin staan bespreekpunten die aan de orde mogen komen in een gesprek met elkaar. Het zijn reële bespreekpunten. Dit document kunt u gebruiken om zelf aan te vullen met uw eigen punten. Neem dit document met uw eigen aanvullingen mee naar de slotbijeenkomst.

Checklist gesprek

Advertenties