Erfgoed moet

Onderwijs over erfgoed is verplicht en staat beschreven in kerndoel 56.
Open de Wijzer en lees pagina 6.

Kerndoelen?
In de kerndoelen wordt per leergebied beschreven wat een kind aan het eind van de basisschool moet weten en kunnen: http://www.slo.nl/primair/leergebieden/

De overheid stelt de inhoud van de kerndoelen vast. De school bepaalt zelf hoe de lessen in deze leergebieden worden gegeven en met welk lesmateriaal. Klik hier voor alle kerndoelen

Kerndoel 56 valt onder het leergebied ‘Kunstzinnige oriëntatie’.
Maar erfgoededucatie is meer dan één kerndoel. Er zijn veel raakvlakken met de kerndoelen Nederlands en Oriëntatie op jezelf en de wereld. De vakken geschiedenis (Tijd) en aardrijkskunde (Ruimte) vallen onder het leergebied Oriëntatie op jezelf en de wereld.

Erfgoededucatie verbindt en overstijgt de verschillende leergebieden. Bovendien wordt er gewerkt aan vakoverstijgende en 21e eeuwse vaardigheden

Veel scholen besteden aandacht aan erfgoed. Ze geven erfgoededucatie een plaats binnen aardrijkskunde of geschiedenis of besteden binnen cultuureducatie aandacht aan erfgoed. Er zijn ook scholen die erfgoed aan bod laten komen in vakoverstijgende projecten en/of thema’s. Dit blijkt uit onderzoek naar de opbrengsten van cultuureducatie (monitor cultuuronderwijs). In de verdieping vindt u meer over dit onderzoek.

Het is een wonder.
In de handleiding ‘Het is een wonder! leest u hoe een educatieproject over immaterieel erfgoed aan het onderwijsprogramma wordt gekoppeld. Zie pagina 9.
Het is een project over de Heilig Bloedprocessie in Boxtel, een eeuwenoude traditie.

Advertenties