Ontwikkeling kind

De leerdoelen zijn afgestemd op de ontwikkeling van kinderen. Een kleuter benader je natuurlijk anders dan een beginnende puber. In de basisschoolleeftijd maken kinderen grote ontwikkelingen door. Cognitief, maar ook fysiek en sociaal-emotioneel. We kunnen grofweg drie fasen onderscheiden: 4 tot 6 jaar, 6 tot 9 jaar en 9 tot 12 jaar. De ontwikkelingen van ieder kind afzonderlijk zijn uiteraard niet in een schema te vatten. We geven we u graag een aantal typeringen van deze ontwikkelingsfasen waar we bij onderwijs over erfgoed rekening mee houden.

Kenmerken van de ontwikkelingsfasen van leerlingen tussen 4 en 12 jaar.

Hoe denkt u over de volgende kwesties? Staan de gekozen inhoud en werkvormen in verhouding tot de leeftijd van het kind? Beredeneer uw antwoord.

  • Kan ik met de kleuters in gesprek over een foto van vijftig jaar geleden met de vraag: “Waarom zouden er geen meisjes op deze foto staan?”
  • Kan ik deze stelling voorleggen aan kinderen uit groep 7 en 8? “Ik zag in de film die we hebben gezien Duitse soldaten voetballen met Nederlandse jongens. Ze hebben plezier. Het is toch oorlog? Hoe kan dat?”
  • Is het tekenen van het monument niet te kinderachtig voor kinderen uit groep 4?
Advertenties