Stap voorwaarts

De geformuleerde leerdoelen voor erfgoededucatie zijn een stap voorwaarts. Ze verwoorden wat we willen bereiken met erfgoededucatie in het basisonderwijs

Open de Wijzer en lees pagina 7 t/m 13.

De leerdoelen geven een concrete en meetbare invulling aan kerndoel 56, maar ook aan kerndoelen binnen Nederlands en Oriëntering op jezelf en de wereld.
Ook zijn de leerdoelen een uitwerking van de culturele competenties: onderzoekend vermogen, creërend vermogen en reflecterend vermogen.

De leerdoelen:

  • zijn helder geformuleerd in concreet en waarneembaar gedrag van leerlingen;
  • brengen een doorgaande lijn aan in kennis, vaardigheden en attituden voor groep 1 t/m 8;
  • maken het mogelijk om leeropbrengsten te meten.

Klik hier voor de educator met tips voor het gebruik van de leerdoelen.

“Eindelijk weet ik waarop we ons moeten richten in het vormgeven van lessen over onze collectie in het museum en hoe we dit goed kunnen afstemmen op het onderwijs.”

Klik hier voor de leerkracht met tips voor het gebruik van de leerdoelen.

“Ik kan nu verantwoorden waarom we ieder jaar een bezoek brengen aan de molen. ”

Advertenties