Gouden regels

Open de Wijzer en lees pagina 14 en 15.

U heeft zich verdiept in leerdoelen die we willen bereiken met erfgoededucatie. Nu is de vraag: hóe kunt u die leerdoelen met de leerlingen bereiken? Naast de drie leerstappen uit module 1 zijn de vijf gouden regels voor het inrichten en uitvoeren van uw lessen over erfgoed van belang.
Een aantal onderwerpen en uitgangspunten van deze gouden regels lichten we in deze module verder toe.

Advertenties