Historisch redeneren

Erfgoedonderwijs draagt bij aan het historisch besef van leerlingen. Dit uit zich in de manier waarop ze in een specifieke situatie historisch denken en redeneren. Daarvoor is het bijvoorbeeld nodig dat leerlingen historische vragen leren stellen.

Prof. Dr. Carla van Boxtel houdt zich bezig met de vakdidactiek van geschiedenis en de rol van erfgoed. In de Verdieping vindt u verwijzingen naar haar werk. Zij noemt zes componenten van historisch redeneren. In het volgende schema vindt u een selectie en interpretatie van de uitleg over wat dit van leerlingen vraagt.

Samenvatting van de zes onderdelen van historisch redeneren.

Bekijk deze video. Welke vragen worden gesteld aan leerlingen?
Video ‘Lessenserie Middeleeuwse Stad bs de Oversteek Liempde

Advertenties